Start

Släkt och hembygd i focus

Nederkalix är hemförsamlingen

Vem är jag ?

Jag är född och uppväxt och på Innanbäcken, en by strax utanför Kalix. Jag har arbetat som arbetsledare på Assi Domän i Karlsborg, numera BillerudKorsnäs. Efter pensioneringen fanns  mer tid över för fritidsintressen.

Släkt och hembygdsforskning har blivit min hobby. Är sekreterare i Kalixbygdens Forskarförening och har skrivit ett flertal böcker i ämnet, senast: "Gamla och nya miljöer i Kalix".

Tröskning på den s k Kinmyran i Innanbäcken med byns tröskverk.

Östen Olofsson skyfflar fram kornet , Karl-

Axel OLofsson matar in det i tröskverket, Maja Olofsson tar emot halmen i ladan, John Olofsson tar hand om "rosket" och Albin Similää sköter om att byta säckar.

Uppdaterad 2020-06-18

Bengt-Göran Nilssons

Hemsida

Ny Kalixbok är nu klar

se närmare på "Böcker m m."

Bengt-Göran Nilssons

HEMSIDA


SLÄKTFORSKARHJÄLP


Har Du behov av någon släktutredning, läshjälp eller annat som berör detta ämne så kan jag vara behjälplig. Har en firma som kan åtaga sig detta, BEGE Konsult

Hör av Dig till min e-post här till vänster.