Foton

KALIX-foton

B-g med hustru Gunborg

   B-G med hustru Gunborg

Blandade

           FOTON

                                                                   

       med Bengt-Göran Nilsson

    .......men idag den 17 maj  2017 kl 03.39 lossnade istäcket på Kalixälven och Lions gissningsbåt gav sig iväg, men den strandade snart i jämnhöjd med Campingen.

I dag den 10 maj så har Stenbäcken kastat loss.

Den mynnar ut vid överfarten till Vassholmen och var förr gräns mellan Kyrkobordet och Stenbäcken.

Denna glasplåt är märkt med "Åkerlunds klädesaffär, Kalix".Det bör vara före Märtz intåg i detta hus. Vem var Åkerlunds? Var det dom som senare kallade butiken för Märtz damekipering?

Fru Hanna Lindgren köpte tomten av Kalix kommun 1913. Sålde till bagaren Karl Oskar Norrbin år 1922, sonen Karl Anton Norrbin köpte 1931, gick i konkurs 1933 och då köpte Karl Westring gården, Ömans möbler kommer in 1966 och Lundbergs tapetserarverkstad 1980. I dag är det pizzeria Palermo som har verksamhet här. Huset till höger var ursprungligen fjärdingsmannen Fredrik August Öqvist gård. Bägge två har det karakteristiska "Kalixhörnet".

Ur B-G Nilssons fotosamling

Här ser vi Köpmannagatan vid Grodparken. Häggströms fastighet i fonden , klar 1940. Konsums fastighet till vänster byggd 1937. Telegrafens ingång skymtar till höger med telefonkiosken till vänster.7

Triangelns IF:s hockeylag i sin linda. Start på Johannesbergs hockeyrink. Stående bak fr v: Per Allan Larsson, Ove Uveryd, Gunnar Burman, Ingemar Falk, Lennart Brännmark, Leo Olofsson lagledare,. Knästående fr v: Bengt-Göran Nilsson, Roland Andersson, Bengt-Erik "Josken" Larsson, Rune Brännmark och Jan-Erik Lundberg. Flera av dem tyvärr borta nu.

Svinviken ett minne blott

Nu gräver man för fullt vid Svinviken här det på 1700-talet stod ett 20-tal kyrkstugor och där Calix Ångsågsaktiebolag år 1874  arrenderade en tomt av Kyrkan och uppförde en gård troligen avsedd för inspektorn Fredrik Eckhell. Bolaget gick i konkurs och gården inköptes av Bergman & Hummel som överlät den till sin faktor Nils Peter Bergman. Han tyckte att Svinviken var ett dåligt namn och kallade gårdsplatsen för Bergvik. När han 1883 flyttade skänkte Johan August Bergman gården till Kalix Kommun för att de skulle inrätta en sjukstuga.

Här skall så småningom stå två st 5-vånings hyreshus.

Nederkalix sjukstuga under ca 50 år fram till att nya sjukstugan i Manhemsområdet stod klar på 1920-talet

Sjukstugan togs ner på 1950-talet och blev kapell i Ryssbält där det står kvar än i dag. Här uppfördes då en gård åt komminister Erling Pedersen, Komministergården. Men den blev inte kvar länge, teglet innehöll radon och revs.

"Parkområdet "Kungsviksplan" uppgrävd och här placeras så småningom hyresgästernas bilar.

Här nedan visas hur det en gång i tiden tog sig ut.

 

Komministergården

Utsikt från Komministergården mot Vassholmen

Innan Kungsviksplan blev park så användes hela ytan att slå upp ett jättetält där leastadianerna höll sina stormöten på sommaren. Se bilden nedan.